Praf continand silice cristalina libera

În biroul în care dau praf, lichide, gaze sau chiar vapori inflamabili și nu există zone desemnate care ar putea fi potențial explozive, ar trebui pregătit fără întârziere un document cuprinzător numit o evaluare a riscului de explozie.Trebuie amintit faptul că datoria angajatorului este de a direcționa zonele de explozie.

Pentru fondul paragrafului §§ 37. 1. Regulamentul ministrului de interne și al Consiliului din 7 iunie 2010 privind gândirea de protecție împotriva incendiilor a clădirilor, a altor obiecte de construcție și a zonelor (Dz.U.10.109.719, de asemenea, în punctele în care și pentru în imediata apropiere a zonelor unde sunt produse, depozitate, depozitate materiale inflamabile și unde pot fi găsite amestecuri care pot provoca o explozie, se efectuează o evaluare a riscului de explozie.În această evaluare este absolut necesar să se precizeze camerele expuse riscului de explozie. În apartamente și spații exterioare, trebuie indicate zone de explozie corespunzătoare. Trebuie elaborată o documentație grafică care conține clasificarea și factorii care pot crea o explozie.

Evaluarea pericolului de explozie trebuie stabilită în conformitate cu standardele europene aplicabile, dintre care ar trebui să fie menționate, printre altele:• PN-EN 1127-1: 2011 "Atmosfere explozive. Prevenirea exploziilor și a ajutorului împotriva exploziilor.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Atmosfere explozive - Clasificarea spațiului - Atmosfere explozive gazoase.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Atmosfere explozive.Clasificarea spațiului. Atmosfere care conțin praf combustibil,• Standardul tehnic ST-IIG-0401: 2010 "Rețele de gaze. Explorarea și eliberarea atmosferelor explozive.• PN-EN 6079-10-14 "Atmosfere explozive - Proiectarea, selectarea și asamblarea instalațiilor electrice"• PN-EN 60079-20-1 "Atmosfere explozive - Proprietăți materiale privind clasificarea alcoolului și a vaporilor - Metode de întrebări și informații tabulare"• PN-EN 50272-3: 2007 "Cerințe pentru securizarea și construirea bateriilor secundare..