Experienta profesionala santiago

O bãuturã din profesii alese mai frecvent este influențatã de un Cracovia jurãmânt care vã va permite sã vã urmați studiile, datoritã cãrora este important sã deveniți unul.Un traducãtor jurat este o femeie care se ocupã, în principal, de traduceri oficiale, și are, de asemenea, o traducere a pledoariilor sau a scrisorilor privind autentificarea transcrierilor în limbi strãine. Desigur, el se comportã și în privința persoanelor private și, în plus, pentru nevoile autoritãților de stat: instanțele judecãtorești, poliția, procurorii etc.

Este important cã el ar trebui sã meargã pentru a obține titlul de traducãtor jurat nu este luminã. Motivul principal este aplicarea criteriilor de a fi cetãțenia polonezã sau cetãțenia unuia dintre capetele statelor membre ale Uniunii Europene de a furniza dovezi de comportament bun, și de învãțare în plus limba polonezã. Sam examen polonez luate în fața comisiei de examinare sub patronajul Ministrului Justiției, și-a exprimat cu de exemplu, douã de grup. O traducere scrisã și traducere. Prima dintre ele este în cãutarea pentru capacitatea de a înțelege limba polonezã într-o limbã strãinã și vice-versa. În timp ce candidații test oral trebuie sã facã fațã consecutivã traducerea și traducerea vederii. Numai pozitiv de credit ambelor pãrți examen vã permite sã creați profesionale și face parte din candidații de pe lista de traducãtori autorizați de la transmiterea cãtre Ministrul Justiției jurãmânt adecvat având responsabilitatea care vine din atribuțiile exercitate profesie, precum și necesar în integralitate imparțialitatea și integritatea ca au datoria de a pãstra secrete de stat.

De un traducãtor autorizat ar trebui sã fie, și toate documentele pe care conținute în articolele care urmeazã sã fie luate în lista oficialã a certificatelor de naștere, cãsãtorie și deces, certificate școlare, acte, hotãrârile judecãtorești, avocat, rapoarte financiare, certificate, diplome, contracte.