Certificat personal de formare

Ipotezele de bazã ale Comunitãții Europene

Rãspuns precis la întrebarea "ce reprezintã certificatul CE?" depinde de soluționarea ipotezelor de bazã ale funcționãrii Uniunii Europene. Se exprimã faptul cã platforma atașamentului ei constã în trei principii: libera circulație a mãrfurilor, a feței și a capitalului. Pentru a crea principiile de mai sus, statele membre ale UE au decis sã elimine toate barierele din calea comerțului intracomunitar și au convenit asupra unei politici comune în instanțã cu partenerii din afara UE. Datoritã acestui fapt, pe piața comunitarã, o zonã de schimb, similarã cu cea din ultima, are o camerã în interiorul unei țãri. Ați primit compania pe piața unicã europeanã sau pe piața comunã.

Piața localã comunã și introducerea pe piațã a mãrfurilor

Una dintre cele mai grave dificultãți legate de comerțul dintre țãri este cerințele naționale privind forma și siguranța produselor. Au existat alte legi și valori în orice țarã care diferã semnificativ între alte țãri. Producãtorul care dorea sã ne ofere rezultatele în aceste țãri a trebuit sã îndeplineascã de fiecare datã diferite cerințe. În scopul de a ridica dificultãțile în comerț, a fost necesar sã se elimine aceste diferențe. Standardele legate de comerțul cu bunuri nu au putut fi eliminate. Prin urmare, soluția optimã a fost aceea de a unifica pãrțile în sfera întregii comunitãți, datoritã cãrora schimburile comerciale erau supuse acelorași cerințe.

În prima etapã, sa încercat sã se reglementeze reglementãrile UE în ceea ce privește categoriile individuale de materiale și bunuri. Din opiniile privind procesele complexe și consumatoare de timp, aceastã abordare a fost abandonatã.

Soluția ar fi aceea de a crea o abordare simplificatã a armonizãrii tehnice. Cerințele de bazã privind siguranța pentru anumite grupuri de produse au fost definite, care trebuie fãcute înainte ca bunurile sau materialele sã fie puse în circulație pe piața simplã europeanã.

Întreprinzãtorii din afara UE care intenționeazã sã introducã un produs care urmeazã sã fie cumpãrat pe o piațã comunitarã, de exemplu din Turcia, trebuie sã respecte normele și standardele UE de calitate. Confirmarea acestui fapt este responsabilitatea lor.

S-au creat standarde armonizate, datoritã cãrora întreprinzãtorii știu ce ar trebui sã fie cerințele esențiale. Nu este întotdeauna obligatoriu sã folosiți aceste elemente de bazã. Întreprinzãtorul poate dovedi în mãsura rãmasã cã produsul sãu este adãugat la traficul din vânzarea comunitarã.

Certificatul Ce - declarația producãtorului

Marcajul CE este la fel de nou ca și declarația producãtorului conform cãreia produsul îndeplinește cerințele esențiale ale regulilor.Ea are simbolul persoanei a declarației producãtorului sau a unui reprezentant autorizat. Aceasta confirmã faptul cã produsul a fost creat într-o coaliție cu cerințele de bazã introduse în avizul privind o anumitã marfã. Astfel, se poate vedea o directivã individualã sau mai multe.

Legislația comunitarã prevede prezumția de conformitate și îndeplinirea cerințelor minime de siguranțã pentru un produs care poartã marca CE.

Certificatul CE este înregistrat pe rãspunderea individualã a producãtorului sau a unui reprezentant autorizat. Aceasta dureazã dupã ce se dovedește cã produsul îndeplinește cerințele de bazã ale directivei. Pentru a introduce acest fapt, procedura de evaluare a conformitãții are loc și, dupã o verificare bunã, se emite o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformitãții pot exista diferite în raport cu riscul asociat cu extragerea dintr-o anumitã marfã. Cu cât este mai mare riscul utilizãrii produsului și cu atât este mai gravã, cu atât mai multe proceduri trebuie îndeplinite de producãtorul sau de reprezentantul sãu autorizat. În unele cazuri, este necesar sã se îndeplineascã cerințele unei doisprezece standarde comunitare.